Camnangmoi cập nhật các địa điểm bán hàng xổ số điện toán kiểu mỹ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến các địa điểm bán hàng và sở hữu những tấm vé số may mắn giành giải thưởng Jackpot hơn 75 tỷ đồng hôm nay.
Tung-bung-khai-truong-xo-so-tu-chon-mega-645-vietlott-tai-Dong-Nai

Địa điểm bán xổ số Vietlott tại Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất 

1. Địa điểm bán hàng Xổ số Mega 6/45 Vietlott kiểu mỹ thành phố Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 29 Đường Trần Hưng Đạo

Số 29 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 482 Đường 30/4,

Số 482 Đường 30/4, Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 165B Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Số 165B Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 424 Đường Trần Phú,

Số 424 Đường Trần Phú, Phường 5, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 117 Đường Lê Lai,

Số 117 Đường Lê Lai, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 144 Đường Ba Cu,

Số 144 Đường Ba Cu, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 23 Đường Hoàng Hoa Thám,

Số 23 Đường Hoàng Hoa Thám, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 55 Đường Nguyễn An Ninh,

Số 55 Nguyễn An Ninh, Xã Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 637 Đường Ba Mươi Thán

Số 637 Đường Ba Mươi Tháng Tư, Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 301 Đường Nguyễn An Ninh,

Số 301 Đường Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 400 Đường Lê Lợi,

Số 400 Đường Lê Lợi, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Kiot Số 2 Đường Lê Quý Đôn

Kiot Số 2 Đường Lê Quý Đôn, 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 51 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Số 51 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 41 Lê Lai,

41 Lê Lai, Phường 1, Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 1003 Bình Giã

1003 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 97C Ngô Đức Kế,

97C Ngô Đức Kế, Phường 8, Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 69 Đường Trưng Nhị,

Số 69 Đường Trưng Nhị, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 28 đường Ba Mươi Tháng Tư

Số 28 đường Ba Mươi Tháng Tư, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 235 Nguyễn An Ninh

Số 235 Nguyễn An Ninh, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 145A Đường Hoàng Hoa Thám,

Số 145A Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Thắng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 39 Đường Trần Quốc Toản,

Số 39 Đường Trần Quốc Toản, Phường Thắng Nhì, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 285/A17 Đường Bình Giã,

285/A17 Đường Bình Giã, Phường 8, Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 3 Đường Hoàng Hoa Thám,

Số 3 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 47 Đường Trần Hưng Đạo,

Số 47 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn số 2 Trần Đồng,

số 2 Trần Đồng, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 205 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

205 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 3, Bà Rịa Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 7 Đường Ba Cu,

Số 7 Đường Ba Cu, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 564 Đường 30/4,

Số 564 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 224 Đường Lê Lai

Số 224 Đường Lê Lai, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 59-61 Đường Nguyễn Tri Phương

Số 59-61 Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 343 Đường Trương Công Định,

Số 343 Đường Trương Công Định, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 28 Đường Tú Xương

Số 28 Đường Tú Xương, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 1 Đường Lê Quang Định,

Số 1 Đường Lê Quang Định, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 72 Đường Nguyễn Thiện Thuật,

Số 72 Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 634 Đường 30/4,

Số 634 Đường 30/4, Phường 11, Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 212 H2 Đường Nguyễn Hữu Cảnh,

Số 212 H2 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 166 Huyền Trân Công Chúa,

166 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 112 Đường Nguyễn Hữu Cảnh

Số 112 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 491 Trần Phú, Phườ

491 Trần Phú, Phường 6 Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 160 Nguyễn An Ninh

160 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 358 Lê Hồng Phong

358 Lê Hồng Phong Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 63 Đường Lý Tự Trọng,

Số 63 Đường Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 64 Đường Huyền Trân Công Chúa

Số 64 Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 99 Đường Nguyễn An Ninh

Số 99 Đường Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 50 Đồ Chiểu,

50 Đồ Chiểu, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 62 Lý Thường kiệt,

62 Lý Thường kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 161 Lê Lợi,

161 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 408 Thống Nhất Mới,

Số 408 Thống Nhất Mới, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 288 -290 Lê Hồng Phong,

288 -290 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 12 Đường Trần Phú,

Số 12 Đường Trần Phú, Phường 1, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 194 – 196 Đường Ba Cu

Số 194 – 196 Đường Ba Cu, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 365 Đường Trần Phú,

Số 365 Đường Trần Phú, Phường 5, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 1A Đường Phó Đức Chính,

Số 1A Đường Phó Đức Chính, Phường Thằng Tam, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 212 Đường Bình Giã,

Số 212 Đường Bình Giã, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 426 – 428 Đường 30/4

Số 426 – 428 Đường 30/4, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 96A Đường Lê Lai

Số 96A Đường Lê Lai, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số7 Lưu Hữu Phước,

Số7 Lưu Hữu Phước, Phường Rạch Dừa, Vũng Tàu

2. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn Mega thành phố Bà Rịa

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 67 Đường Lê Quý Đôn,

Số 67 Đường Lê Quý Đôn, Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 119 Nguyễn Thanh Đằng,

119 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 53 Đường Nguyễn Thanh Đằng,

Số 53 Đường Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa , Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 16 Đường Cô Bắc

Số 16 Đường Cô Bắc , Phường 4, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn 958 Phạm Hùng

958 Phạm Hùng, Phường Long Toàn, Bà Rịa,

Điểm bán Xổ số tự chọn shop 6-7 Trung tâm thương mại Bà Rịa,

shop 6-7 Trung tâm thương mại Bà Rịa, ngã tư Ngô Gia Tự – Dương Bạch Mai, Thành phố Bà Rịa

3. Địa điểm bán hàng xổ số Mega huyện Châu Đức

Chưa có địa điểm bán hàng xổ số Mega 6/45 tại huyện Châu Đức

4. Địa điểm bán hàng xổ số điện toán Mega 6/45 Vietlott huyện Xuyên Mộc

Chưa có địa điểm bán hàng xổ số vietlott mega 6/45 tại huyện Xuyên Mộc

5. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott Mega huyện Long Điền

Điểm bán Xổ số tự chọn Tổ 9 Đường Long Bình

Tổ 9 Đường Long Bình, Xã Long Điền, Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 5 tổ 7 Phước Hưng,

Số 5 tổ 7 Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 34/10 ô 3 Khu Phố Hải Phong,

Hải Phong, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số 5 ô 4 Tổ 11 Ấp Hải Vân,

Số 5 ô 4 Tổ 11 Ấp Hải Vân, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Điểm bán Xổ số tự chọn Số Khu Phố Hải Lộc

Hải Lộc, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

6. Địa điểm bán hàng xổ số Vietlott Mega 6/45 huyện Đất Đỏ

Chưa có địa biểm bán hàng xổ số kiểu mỹ tại huyện Đất Đỏ

7. Địa điểm bán hàng xổ số điện toán Mega 6/45 huyện Tân Thành

Chưa có địa điểm bán hàng xổ số Mega Vietlott tại huyện Tân Thành

8. Địa điểm bán hàng xổ số tự chọn Mega 6/45 huyện Côn Đảo

Chưa có địa điểm bán hàng xổ số Mega 6/45 tại huyện Côn Đảo

>>> Xem thêm:

Địa điểm bán xổ số Vietlott mới nhất tại Thủ đô Hà Nội

Địa điểm bán xổ số tự chọn Vietlott tại Đồng Nai mới nhất

Bình luận